Brukerstøtte for IT-tjenester

Studenthjelp

Ansatthjelp

IT-vakt kan kontaktes ved personlig oppmøte, på epost og telefon.
Åpningstiden er hverdager fra kl. 08.00 - 15.45
(sommertid fra 15. mai til og med 14. september til kl 15.00) 

Halden  finner du IT-vakt i biblioteket, telefon 69 60 80 50
Fredrikstad 
finner du IT-vakt ved biblioteket, telefon 69 60 88 50

Epost til itvakt@hiof.no leses på begge studiestedene.

Utenom normal arbeidstid kan driftsavbrudd meldes på telefon 69 60 80 55.