Avdeling for lærerutdanning - informasjon for studenter, praksisinstitusjoner og ansatte

Du er nå på avdelingens side for ansatte, studenter og praksislærere. Avdelingen har også eksternt rettede nettsider, besøk dem ved å klikke på denne lenken.

Oversikt over praksisperioder, studiesamlinger mm studieåret 2018/2019 (pr. 23.05.2018)
Oversikt over praksisperioder, studiesamlinger mm studieåret 2017/2018 (pr. 03.08.2017)

Informasjon om praksis for nåværende kull

Kontaktpersoner, trinnledere/koordinator mm